ලස්සන පෙනුමැති පැටියා ඇගේ රැකියාවට කැමතියි

මම සිඩ්නි ලෙදර්ස් ගැන මුලින්ම ඇයව දුටු දා සිට මට ඇය ගැන යමක් තිබුණා. අවසානයේ ඇය හා සම්බන්ධ වීමට මට මගේ සම්බන්ධතා කිහිපයක් භාවිතා කිරීමට සිදු විය, නමුත් එය අනිවාර්යයෙන්ම වටිනවා. ඇය මගේ කාමරයට පැමිණි විට මම දුරකථන ලිංගිකත්වයට කොතරම් ප්‍රිය කරනවාදැයි මම ඇයට දන්වා සිටි අතර ඇය අනෙක් කාමරයේ වෙනස් වන අතරතුර මා සමඟ සමහරක් ගැනීමට එකඟ වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම දුරකථන ලිංගිකත්වය යනු අයිස් කුට්ටියේ කෙළවරක් පමණි, මන්ද ඇය වෙනස් වූ විගස මම ඇය වෙත පැමිණ මා පෙර කිසිදා කෙලවා නැති ආකාරයට මා වෙතට ගෙන ගියෙමි.