උද්යෝගිමත් රන්වන් විවාහක පිරිමි ළමයෙකුට කෙලවීමයි

මට නැවතත් Abbey Brooks දැකීමට සිදු විය. කොච්චරද කියනවා නම් මම මගේ බිරිඳට බොරුවක් කියලා ගෙදර එන්න එන්න දවසක් ප්‍රමාද වුණා කියලා. මම ආයෙත් ලොස් ඇන්ජලීස්වල ඉන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ, මගේ ප්‍රියතම ලොකු ළපටි ඇති මගේ ප්‍රියතම කාමුක තරුව දකින්නේ නැහැ. මේ වතාවේ අපි පොඩි භූමිකාවක් රඟපාන්න යනවා, ඒ නිසා මට ඇයට සහ ඒ ලස්සන පියයුරු වලට වඳින්න පුළුවන්. ඇය මගේ ලොක්කා සමඟ සෙල්ලම් කර මට කුමක් කළ යුතු දැයි කියන්නට යන්නේ, මගේ දෘඪ කුකුළාව භාරව ඇයට අවශ්‍ය දේ ලැබෙන තුරු එය කෙලමිනි. සමාවෙන්න, පැටියෝ.