චෙචික් මහත්මිය විවිධ තරාතිරම්වල දැඩි ලෙස කෙලවෙති

ඔහු තම දෙමාපියන් බැලීමට ගොස් ටික කලක් ගත වී ඇති අතර, බිරිඳගේ යම් පීඩනයකින් පසු, ඔවුන් ෆකර්ස් වෙත ඔවුන්ගේ ගමනට පිටත් විය! මෙය ඔබගේ සාමාන්‍ය පවුලේ රැස්වීමක් නොවේ -- තාත්තා දැන් යෝගා උගන්වන අතර ඔහුගේ උණුසුම්, තරුණ, නව බිරිඳ ලිංගික චිකිත්සකවරියකි, ඇයගේ විද්‍යාව කතා කිරීමට වඩා බොහෝ දේ ඇතුළත් වේ!