සාරා වැන්ඩෙලා කොල්ලෙක්ව කුලියට ගත්තා

සාරා වැන්ඩෙලා මගුලක් මෙන් අං ඇති අතර ඇය පිරිමි සම්බාහන ශිල්පියෙකුගෙන් අතුල්ලමින් හා ඇදගෙන යාමෙන් ඇගේ ගෙඩිය ඉවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. කාරණය නම්, ඇය ටිකක් කලබල වන නිසා, ඇය සිය සම්බාහනය සමඟ සියල්ල සිසිල් බව තහවුරු කරන තුරු ඇය සෑම දෙයක්ම වසාගෙන යතුරයි. ඇය බිඳී නොයන බව ඇයට ඒත්තු ගැන්වීමෙන් පසු, ලොකු ළපටි ලා දුඹුරු ඇගේ අගල් කබාය සහ අව් කණ්ණාඩි ගලවා ඇගේ සම්බාහනය කරන්නාට ඇයව තෙල්වලින් ගිල්වා ඔහුගේ දෑත් ඇයව පුරා අතුල්ලන්නට ඉඩ දෙයි, ඔහුගේ ලොකු පිත්තෙන් ඇයට "විශේෂත්වය" ලබා දීමට පෙර!