දුම් පානය කරන උණුසුම් බිරිඳ තම අසල්වැසියාට කෙලවමින් සිටී

Ariella Ferrera ඇගේ මිතුරිය හමුවීමට නතර වන නමුත් ඇගේ මිතුරිය එළියේ සිටින නිසා ඇය ඒ වෙනුවට තම මිතුරියගේ ස්වාමිපුරුෂයා සමඟ ඇසුරු කිරීමට තීරණය කරයි. ඇරියෙල්ලා එයාගේ යාළුවාගෙන් එයා ගැන ගොඩක් දේවල් අහලා තියෙනවා, එයාට කොච්චර ලොකු පොන්නයෙක්ද, එයා මොනතරම් මාර පොන්නයෙක්ද වගේ. ඔවුන් තනිව සිටින නිසා, Ariella තීරණය කරන්නේ එය ඔහුගේ යෝධ මුවෙකු දෙස බැලීමට හොඳම කාලය බවයි. ඇය ඔහුගේ කුකුළා එළියට ගත් පසු, ඔහු ඇත්තටම මොනතරම් හොඳ මගුලක්ද කියා ඇයටම දැකගත යුතුය. ඔහු නිසැකවම ඔහුගේ නමට අනුව ජීවත් විය.