කෙට්ටු minx ඇඩී කේට් උද්යෝගිමත් මගුලක් භුක්ති විඳියි

ඇඩී ඇගේ හැඩැති බූරුවා රයන් වෙත ඉදිරිපත් කරයි, ඔහුට ඇගේ පෑන්ටිය පෙනෙන පරිදි ඇගේ සාය ඉහළට ඇද දමයි. ඇයට අවශ්‍යව ඇත්තේ එම බූව ඇගේ කුඩා මගුල පුරවා ගැනීමටය, ඔහු තම පුකේ ගැඹුරට පිපිරෙන තුරු ඔහු සතුටු කිරීමට ආශාවෙන් සිටී. ඇගේ තරබාරු කුකුළා ඇයට ගත හැකි තරම් ගැඹුරට පැදවීමට පෙර ඇය තම තද කට්ට සහ ගැඹුරු උගුරේ කුසලතාවයෙන් ඔහුව සෙමෙන් උසුළු විසුළු කරයි. රයන් මෙම කුඩා රන්වන්තියගේ ස්නැච් එක ලස්සනට හා තදින් ගසා, ඇයට අවශ්‍ය තැනට ළදරු බැටරයක් ​​නිකුත් කරයි.