අං මනමාලියට කෙලවන්න ඕන

වල් ලාස් වේගාස් උපාධි සාදයකින් පසු, ට්‍රේසීස් (කයිලානි ලී) හොඳම මිතුරා වන ජෝන් සිරගෙදරට පැමිණේ. හොඳ යෙහෙළියක් නිසා, ඇය ඇගේ මෝටර් රථයට නැඟී (ඇගේ හිටපු අය සමඟ) ඔහුට ඇප දීමට මාර්ග චාරිකාවක් කරයි. සිරගෙයින් එළියට ගිය පසු, උමතුව ඇත්ත වශයෙන්ම ආරම්භ වේ - කෝපාවිෂ්ට නිරුවත්කරුවෙකුගෙන් ඔහුගේ මංගල මුද්ද ආපසු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම ඇතුළුව - සහ නියමිත වේලාවට ඔහුව අන්තරාලයට ගෙන ඒම! විනෝදජනක සහ සරාගී - මුද්ද ඔබව කෑගසනු ඇත, මම කරමි!