ඩෝම් රූම් ස්ටීම් ත්‍රීසම් ෆක්

Kendra Lust ඇගේ නේවාසික මිතුරිය වන වෙරෝනිකා රොඩ්රිගස් ඇගේ කොල්ලය සමඟ අමනාප වී සිටිනු දුටු විට, ඇය දුම් පානය කරන උණුසුම් ත්‍රිපුද්ගල නවාතැන් කාමරයකට පහර දීම සඳහා ඔවුන් සමඟ එකතු වීමට කාලය නාස්ති කළේ නැත.