ලොකු දෙතිස් නෝනා ගෙඩි දෙකක් උරනවා

ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා යුරෝපයේ සංචාරය කිරීමත් සමඟ, නටාෂා ඇය කැමති ආකාරයට බලකොටුව අල්ලාගෙන සිටී: මුක්කු දෙන්නෙක්, එක පැටියෙක්! තවත් පිරිමින් දෙදෙනෙකු සමඟ ත්‍රිත්වයක සිටීමේ ඇගේ ප්‍රියතම කොටස නම්, එය සිදු වන බව ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා දන්නා අතර එයින් බැස යාමයි. ඔහුගේ මිතුරා වන ජොනී නටාෂාගේ නිවසට පැමිණෙන්නේ ඔහුගේ ලොකු-ඩික් මිතුරා වන චැඩ් සමඟ ඔහුගේ මිතුරාගේ අං බිරිඳ රැකබලා ගැනීමට උපකාර කිරීමටය. ඇය ඔවුන්ව රැකබලා ගන්නා උණුසුම් වෘත්තිකයෙකු බව ඔවුන් දන්නේ නැත!