තෘප්තිමත් නොවන කාන්තාව තම ස්වාමිපුරුෂයාට වංචා කරයි

ජූලියා ඈන් ඇත්තෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජෙසී තම පුතා සමඟ ගැවසෙමින් ඔහුට විශිෂ්ට ආදර්ශයක් වීම ගැන. ඔහු කළ සියල්ලට ස්තූති කිරීමට ඇය ඔහුට ආරාධනා කරයි, නමුත් ඔහුට ආරාධනා කිරීම සඳහා ඇයට යටි අරමුණු ඇත. ජෙසීට ලොකු කුකුළෙකු සිටින බවත්, ජූලියා ලොකු කුකුළන්ට ආදරය කරන බවත්, එබැවින් ඇය ඔහුව තම කාමරයට තනි කර, ඔහුගේ කලිසමේ ඇති දේ පමණක් ඇයට පෙන්වීමට සලස්වන බවත් ඇගේ මිතුරිය ඇයට පැවසුවා. හොඳයි, කටකතා සත්‍ය විය, ඔහුට විශාල ඩික් එකක් ඇති අතර ප්‍රෝ එකෙකු මෙන් කෙලවෙයි.